En metode til inddragelse af familie og netværk for udsatte børn og unge i Kerteminde Kommune.

Formål med familierådslagning er at inddrage barnet eller den unge og hele familien, når der skal træffes beslutninger i udsatte børn og unges liv. Familierådslagning skal være medvirkende til at barnet/den unge kommer i fokus, og at familien bliver ansvarlig i forhold til barnet/den unge og endelig at aktivere det nære netværks ressourcer.

Hvad er familierådslagning:
Familierådslagning er en metode der inddrager den unge og hele familien i at finde en løsning på det konkrete problem. Familien foreslår selv, hvem der skal deltage i rådslagningen. Det kan være forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, veninder eller en god nabo. Efter en kort introduktion til problemet fra de fagpersoner, der er omkring den unge – f.eks. skolelærere, psykolog eller sagsbehandler – sætter familien sig ned og diskuterer tingene igennem, indtil de har fundet en løsning, som de mener, er den rigtige for lige netop deres familie.

Sådan foregår en familierådslagning:

  • Til familierådslagningen inviteres familie, slægtninge og andre relationer, som er vigtige for barnet eller den unge
  • Fagpersonerne deltager ikke i den del af mødet, hvor familien overvejer svar på spørgsmålene og lægger planer for barnet eller den unge.
  • En uafhængig samordner hjælper familien med at planlægge og gennemføre selve rådslagningen
  • Familierådgivningen skal tage stilling til familiens plan og godkende den, såfremt det ikke strider mod barnets eller den unges bedste.
  • Familierådslagningen skal tilrettelægges ud fra et børneperspektiv, så børnene og de unge støttes i at deltage.

 

Derfor er Familierådslagning en god ide:

  • Familierne får indflydelse på de beslutninger, der berører deres eget liv.
  • Familien opdager, at de selv har ressourcer og erfaring til at vide, hvad der er bedst for deres barn.
  • Familien – og især den unge – oplever, at de har et netværk, der både er villige og i stand til at hjælpe.