Udskydelse af behandling
 

Kære ansøger.
På baggrund af den nuværende samfundssituation, som følge af COVID-19,
har administrationen været nødsaget til at udskyde behandlingen af ansøgninger
til efter sommerferien.
Vi beder om forståelse for situationen, og vender tilbage når den samlede
ansøgningssag har været behandlet på et udvalgsmøde i Ældre-, Handicapog
Psykiatriudvalget.