Servicelovens § 18 - Lovgrundlag

Ansøgningsfristen for 2020 er overskredet og der henvises til puljemidler for 2021.

Jf. Serviceloven § 18 – Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger.

Jf. Serviceloven § 18, stk. 2 – Skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
 
I henhold til retningslinier for Kerteminde Kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde, uddeles støtte 1 gange årlig i maj måned til det frivillige sociale arbejde.
 
Kerteminde Kommunes særlige retningslinier for uddeling af støtte i h.t. servicelovens § 18 til frivillige foreninger og organisationer er revideret i Ældre- og Handicapudvalgets møde den 14. januar 2020. Der er foretaget redaktionelle rettelser, da kontaktperson m.m er opdateret.

Der gøres opmærksom på, at det er en betingelse for at modtage støtte, at foreningen eller organisationen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.
 
Foreninger og organisationer, der ønsker at søge om midler fra ovennævnte pulje, kan skriftligt ansøge Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget om at komme i betragtning.
 
Regnskabsaflæggelse 2020

Skema til regnskabsaflæggelse for 2020, kan hentes her!