Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udskiftning af rørbro i Ålebækken

Kerteminde Kommune har d.d. modtaget en anmeldelse om udskiftning af rørbro i Ålebækken på adressen Ulriksholmvej 41, 5300 Kerteminde.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 28. april 2020.

VVM-screeningen kan ses her.

 

Meddelelse af spildevandstilladelse (udledningstilladelse)

Kerteminde Kommune har den 25. marts2020 meddelt LINDØ port of ODENSE A/S tilladelse til udledning af overfladevand fra havneudvidelsen til Odense Fjord.

Tilladelsen er et tillæg med kontrolvilkår til eksisterende udledningstilladelse.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen udløber den: 22. april 2020.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her