Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

Indvindingstilladelse for vanding af golfbanen Great Northern.

GREAT NORTHERN A/S har anmodet Kerteminde Kommune om en forøget tilladelse til indvinding overfladevand fra etablerede søer.  Kerteminde Kommune har d. d. i henhold til Vandforsyningsloven §§ 20 og 21 meddelt en fornyet indvindingstilladelse for Great Northern til indvinding af maksimalt 154.000 m3/år. Vandingen foregår på golfbanen Great Northern på matrikel 10a m.fl. Over Kærby, Kerteminde Jorder.

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. november 2018. Klagefrist er den 28. december 2018.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Indvindingstilladelse for vanding af golfbanen Great Northern

 

Lindø

Midlertidig vandindvindingstilladelse og prøveboring samt afgørelse om ikke-VVM pligt

Kerteminde Kommune har meddelt LINDØ port of ODENSE A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo, tilladelse til midlertidig vandindvinding og midlertidig tilladelse til at etablere ydeligere prøveboringer på Lindø. Tilladelsen omfatter prøveboring 3 og 4 og evt. yderligere to ekstra boringer inden for et givent areal, samt midlertidig vandindvinding. Yderligere er der meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt efter Miljøvurderingsloven.

Der kan i visse tilfælde klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist 28. december 2018

Tilladelse til prøvepumpningsprojekt

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet