Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM ved skovrejsningsprojekt på ejendommen Langeskovvej 102, 5550 Langeskov.

Ejer har søgt om tilladelse ved Miljøstyrelsen til at etablere 2,50 ha skov på ovenstående ejendom.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 6. november 2018.

 

Afgørelse om ikke VVM pligt, Langeskovvej 102, 5550 Langeskov

 

Afgørelse om ikke VVM ved skovrejsningsprojekt på ejendommen matr.nr. 7ag Birkende By, Birkende, tilhørende Bremerskovvej 38, Langeskov.

Ejer har søgt om tilladelse ved Miljøstyrelsen til at etablere 2,45 ha skov på ovenstående ejendom.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 2. november 2018.

 

Afgørelse om ikke VVM pligt, Bremerskovvej 38, 5550 Langeskov

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet