Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Endelig indvindingstilladelse til Kerteminde Forsyning – Vand A/S til  indvinding af grundvand fra Urup-magasinet.

Kerteminde Kommune har d.d. i henhold til Vandforsyningsloven §§ 20 og 21 meddelt endelig vandindvindingstilladelse til indvinding af grundvand fra Urup-magasinet. Indvindingen vil foregå fra boringerne DGU nr. 146.4134 på matr. nr. 10b Rynkeby By, Rynkeby og DGU nr. 146.4124 på matr.nr 1au, Skovsbo Hgd., Rynkeby, Bremerskov.

Endvidere er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. august 2020. Klagefrist er den 9. september  2020.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her