Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-VVM pligt – Tornøes Hotel

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt for udvidelse af Tornøes Hotel ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 8. august 2017.

VVM afgørelse - Tornøes Hotel

Afgørelse om ikke-VVM pligt – biogasledning

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt for etablering af gasledning fra Kerteminde Biogas til Skovhuse ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 25. juli 2017.

VVM afgørelse - biogasledning

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet