Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Kerteminde Autoophug ApS

Kerteminde Autoophug ApS har den 10. marts 2019 anmeldt et projekt for etablering og drift af autoophugningsvirksomhed på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo beliggende på matr. nr. 16dp Munkebo By, Munkebo.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 24. juni 2019.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 27. maj 2019.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen kan ses her.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet