Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

Afgørelse om ikke-VVM pligt – 2,25 ha skovrejsning på Kornsgyden 71, 5350 Rynkeby (4. maj 2017).

Kerteminde Kommune har den 6. april 2017 modtaget en anmeldelse om 2,25 ha skovrejsning på Kornsgyden 71, 5350 Rynkeby.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 4. maj 2017.

Kommunens VVM-screening kan ses her.

 

 

Miljøteamet