Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Marslev Børnehus

Marslev Børnehav ønskes flyttet til en ny placering på Marslev Skole og SFO. I forbindelse med flytningen opføres der ny bebyggelse ved skolen og parkeringsforholdene optimeres.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 8. december 2017.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. november 2017.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Marslev Børnehus

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - grundvandssænkning Tornøes Hotel

Under opførelsen af en ny værelsesfløj er der behov for en midlertidig sænkning af grundvandsstanden.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for grundvandsændringen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 8. december 2017.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. november 2017.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Tornøes Hotel

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet