Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

Påbud om forbedring af vandkvalitet fra Kerteminde Vandværk samt midlertidig dispensation for overholdelse af vandkvalitetskravet for desphenyl-chloridazon, Kerteminde Forsyning - Vand A/S

Kerteminde Forsyning – Vand A/S har ansøgt om dispensation for overholdelse af vandkvalitetskravet for desphenyl-chlor i drikkevand.

Dispensationen er gældende indtil den 1. september 2020. Efter denne dato skal vandkvalitetskravet være overholdt.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 21. juni 2018.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 24. maj 2018.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Påbud og dispensation - Kerteminde Forsyning - Vnad A/S

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet