Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

Lindø

Midlertidig vandindvindingstilladelse og prøveboring samt afgørelse om ikke-VVM pligt

Kerteminde Kommune har meddelt LINDØ port of ODENSE A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo, tilladelse til midlertidig vandindvinding og midlertidig tilladelse til at etablere en prøveboring på Lindø. Yderligere er der meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt efter Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan ses her

Der kan i visse tilfælde klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet