Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Agro Trade ApS

Agro Trade ApS har anmeldt en udvidelse af deres eksisterennde virksomhed. Udvidelsen omfatter mulighed for udendørs nedknusningsaktiviteter hos Agro Trade ApS på adressen Havnevejen 91, 5330 Munkebo.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 29. oktober 2019.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 1. oktober 2019.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der er desuden meddelt tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse. Tillægget er offentliggjort den 1. oktober 2019 på https://dma.mst.dk

 

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her