Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning på 4,35 ha landbrugsareal på ejendommen Holevvej 20, 5390 Martofte.

Kerteminde Kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning på ovenstående adresse.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 17. juni 2020.

Kommunens VVM-screening kan ses her.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her