Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt - "jorddeponi" - Plads til modtagelse af ren jord - Lindø port of Odense

Kerteminde Kommune har afgjort, at modtagelse af ren jord på Lindø port of Odense, Kystvejen 100, 5330 Munkebo ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af VVM-konsekvens-vurdering.

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist er 18. november 2020. 

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. oktober 2020.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der er desuden meddelt  miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er offentliggjort den 21. oktober 2020 på https://dma.mst.dk

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her