Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning på 4,85 ha landbrugsareal tilhørende ejendommen Nordre Holevangsvej 64, 5300 Kerteminde.

Kerteminde Kommune har d.d. modtaget en anmeldelse om skovrejsning på ovenstående adresse.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 18. setember 2019.

Kommunens VVM-screening kan ses her.

 

 

Afgørelse om at etablering af råvandsledning fra indvindingsboringer ved Skovsbo til Kerteminde Vandværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Kerteminde Kommune har afgjort, at Kerteminde Forsyning - Vand A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af råvandsledning fra indvindingsboringer ved Skovsbo til Kerteminde Vandværk.

Kerteminde Kommune har den 19. juli 2019 modtaget Kerteminde Forsyning - Vand A/S’ anmeldelse af projekt for etablering af  råvandsledning med tilhørende strøm- og lyslederkabler fra indvindingsboringer ved Skovsbo til Kerteminde Vandværks behandlingsanlæg vest for Revninge. 

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. juli 2019. Klagefrist er den 28. august 2019.

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Afgørelse om ikke-VVM

VVM ansøgning

Bilag 2__Kort

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet