Der tilbydes genoptræning ved udskrivning fra sygehuset (genoptræning efter sundhedsloven), eller hvis en borger ikke kan klare hverdagen på samme niveau som tidligere. Det kunne være efter fald eller længerevarende sygdomsperiode (genoptræning efter serviceloven).

Genoptræning foregår enten som holdtræning eller som individuel træning. Den individuelle træning foregår enten på træningscenter, i eget hjem eller på Rehabiliteringscenteret.

Holdtræning foregår på træningscentrene i Munkebo, Kerteminde eller Langeskov. Der er knyttet fysio- eller ergoterapeuter til alle hold. Vejledende tilbydes genoptræning 1 – 3 gange om ugen. Henvisning til genoptræning efter sundhedsloven sker via sygehuset.

Henvisning til genoptræning efter serviceloven sker via kontakt til træningsstedet fra borgeren selv, pårørende, hjemmeplejen eller egen læge. Herefter vil der blive visiteret til genoptræning af terapeuterne, hvis der er grundlag for det.

Der kan visiteres til kørsel via træningsstedet. Ved genoptræning efter serviceloven vil der være en egenbetaling pr. enkelttur.