Få hurtig rådgivning ved syg medarbejder

Det er vigtigt, at din virksomhed i samarbejde med Kerteminde Kommune agerer hurtigt i forbindelse med sygefravær. Dette øger muligheden for fastholdelse af medarbejderen på virksomheden, og samtidig betyder den seneste regulering af sygedagpengeloven, at din virksomhed kun er garanteret maksimal refusion af sygedagpenge i 22 uger.

Som arbejdsgiver har du gennem fast track-ordningen, mulighed for at tage direkte kontakt til Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam i forhold til en hurtig fastholdelsesindsats.

Fastholdelsesteamet vil sammen med dig og den sygemeldte medarbejder lægge en plan for tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder får klargjort om der er behov for konkret støtte eller arbejdsredskaber, som vil kunne hjælpe medarbejderen tilbage på arbejde. Det kan f.eks. være en en delvis raskmelding, hvor timeantallet gradvist øges over en aftalt tidsperiode.

Ordningen er frivillig, så din medarbejder skal  acceptere, at mødes om at igangsætte en tidlig indsats i forhold til sygemeldingen.

Det er også muligt at kontakte fastholdelsesteamet for råd og vejledning før en medarbejder bliver sygemeldt.

Ved henvendelse til fast-track@kerteminde.dk, vil du blive kontaktet indenfor 24 timer på hverdage af en fastholdelseskonsulent.

Det er også muligt at kontakte fastholdelsesteamet telefonisk, men det anbefales at benytte mail, da konsulenterne er meget ude af huset.

Ingrid Bernt tlf. 65151032