Børn og Skoleudvalg, skolebestyrelser, folkeskolens ledere og medarbejdere samt Børn og Ungeforvaltningen har igennem 1½ års arbejde og dialog udarbejdet udkast til Kerteminde Kommunes skolepolitik.

I fællesskab er der nu sat en vision for skolevæsenet med overskriften ”Vi rækker ud efter det bedste – og i fællesskab gør vi det umulige muligt”. Skolepolitikken bygger på et fælles ønske om, at alle elever skal blive dygtigere og opnå tillid til egne evner – og nå det bedste i forhold til eget potentiale.

Skolepolitikken bygger naturligvis på kommunens Børn og Ungepolitik, og det betyder, at folkeskolerne i Kerteminde først og fremmest skal have en værdsættende, anerkendende og inkluderende kultur. Folkeskolen skal derfor sætte fokus på trivslen, selvværdet og selvtilliden hos de enkelte elever.

Skolepolitikken består af 5 overordnede målsætninger:

  1. - Det umulige bliver muligt, når vi gør det sammen
  2. - Trivsel og læring går hånd i hånd
  3. - Elevens potentiale udfordres maksimalt
  4. - Eleverne opnår indblik og udsyn
  5. - Børnene dannes som dygtige og livsduelige mennesker

 

Målene bliver uddybet i politikken. For hvert mål er der derudover beskrevet de enkelte indsatsområder, som alle folkeskoler skal arbejde med.

I en dialog mellem folkeskolerne, det politiske udvalg og Børn og Ungeforvaltningen aftales, hvilke dele af politikken, der særligt skal arbejdes med indenfor en bestemt årrække. Denne dialog forventes igangsat primo 2010 i forbindelse med arbejdet med at udmønte de givne udmeldte økonomiske rammer for 2010 og frem.

Med skolepolitikken bliver arbejdet med kommunens kvalitetsrapport endvidere opkvalificeret, idet der også her kan sættes tydeligere politiske mål og ønsker for skolernes kvalitetsudvikling.

Læs Kerteminde Kommunes skolepolitik

Læs Styrelsesvedtægt

Læs kvalitetsrapport for Kerteminde Kommunes skolevæsen 2012/2013

Læs kvalitetsrapport 2016/17

Udskriv afgangsbevis fra Folkeskolen

Alle har ret til en god start på livet