Generelt skal du, så vidt det er muligt, selv sørge for transporten med bil, bus, cykel/knallert, kørelejlighed eller telekørsel.

Hjælp til transport ved nedsat helbred

Hvis du ikke selv kan sørge for transport, tilbyder Kerteminde Kommune kørselsordning eller befordringsgodtgørelse til borgere, som af helbredsmæssige årsager, er ude af stand til selv at bringe sig til bestemmelsesstedet.

Nedenfor kan du orientere dig i kommunens kørselsordninger:

Typer af kørsel

Læs mere nedenfor om de forskellige typer af kørsel eller gå direkte til siden for den relevante kørselsordning.

Du har mulighed for at søge om kørselsordning, his du er pensionist og skal til egen læge eller speciallæge og ikke selv kan sørge for transport.

Handicapkørsel er en fritidskørsel. For at blive visteret til ordningen skal du have en nedsat gangfunktion og være afhængig af ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen.

Hvis du er blind eller har stærkt nedsat syn kan du også visiteres til ordningen

Genoptræning
Er du henvist fra sygehuset til genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre og ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge kørsel ved den trænende terapeut.

Specialiseret genoptræning
Er du henvist til specialiseret genoptræning i sygehusregi og ikke selv kan sørge for transporten, har du mulighed for at søge om kørselsordning ved Myndighedsafdelingen.

Vedligeholdende træning
Er du henvist til vedligeholdende træning på et af kommunens træningscentre og du ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge om kørselsordning.

Dagcenter for borgere med demens
Hvis du eller dine pårørende ikke er i stand til at sørge for transporten kan du blive visiteret til kørsel. 

Kørsel til sygehus 
Skal du på sygehuset til undersøgelse, behandling eller kontrol er det sygehuset, som kan bevilge kørsel eller evt. sørge for kørselsgodtgørelse.

Kørsel i forbindelse med afprøvning eller tilpasning af kropsbårne hjælpemidler
Har du brug for kørsel i forbindelse med bevilling af et kropsbårent hjælpemiddel og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om kørselsordning. 

Plustur og Flextur er en el af den kollektive trafik og kan benyttes af alle borgere.