Økonomi - når dit barn har et handicap

Har dit barn et handicap, kan du søge om dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Du kan søge elektronisk med din NemID.

 

Serviceloven § 41 angiver målgruppen som børn under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende og kronisk eller langvarig lidelse.
Ved henvendelse til kommunens Handicapteam vil socialrådgiveren tale med familien, og med samtykke fra forældrene indhente relevante oplysninger om barnet fra f.eks. skole, læge, sygehus m.v.
Herefter vil der bliver lavet en individuel vurdering af barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder, for at kunne tage stilling til behovet for handicapkompenserende støtte.
Der skal være tale om udgifter, som forældrene har grundet barnets funktionsnedsættelse. Merudgifter er ikke afhængig af forældrenes indkomst eller skattepligtig. Merudgifter kan f.eks. være: medicin, kurser, kørsel og vask m.m.

Støtten gives indenfor Servicelovens rammer og der tages udgangspunkt i det vedtagende serviceniveau i Kerteminde Kommune.
Fra ansøgningstidspunktet kan der forventes en sagsbehandlingstid på op til 8 uger, da der typisk skal indhentes supplerende oplysninger hos samarbejdspartnere

Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 kan gives i tilfælde, at barnet/den unge grundet sin funktionsnedsættelse ikke kan passes udenfor hjemmet eller hvis forældre skal ledsage barnet på sygehuset m.m. Der skal foreligge lægefaglig eller anden relevant udtalelse.

Støtten gives indenfor Servicelovens rammer og der tages udgangspunkt i det vedtagende serviceniveau i Kerteminde Kommune.
Fra ansøgningstidspunktet kan der forventes en sagsbehandlingstid på op til 8 uger, da der typisk skal indhentes supplerende oplysninger hos samarbejdspartnere