Kerteminde Byråd har den 30. oktober 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan for Kerteminde Kommune, kommuneplantillæg nr. 4. Den endelig plan er offentliggjort den 18. november 2014 via plansystemet og på  kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk
 
Forinden den endelige vedtagelse af planen har et planforslag til en klimatilpasningsplan været fremlagt i offentlig høring fra 01.07 2014 til 26.08 2014. Der er i alt indkommet tre høringssvar som alle er imødekommet i den endelig plan. Se eventuelt referatet for den endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen fra byrådsmødet her på  kommunens hjemmeside under fanen: Det politiske liv – Dagsordner og referater – Byråd – Referat 30-10-2014
 
Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan man klimatilpasser i forhold til fremtidens klimaudfordringer, så store værditab undgås.  
Miljø og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslaget til planen, mens Kerteminde Forsyning A/S har leveret en del af datamaterialet. Forslaget til planen er udarbejdet på baggrund af en kortanalyse leveret af rådgivningsfirmaet NIRAS, se bilag 2 – Klimatilpasningsplan 2014, Kortlægning og Analyser, Værdikort, oversvømmelseskort og risikokort.
Kerteminde Kommune har i denne Klimatilpasningsplan udpeget 4 områder, hvor der ønskes en prioriteret indsats:
1. Kerteminde Havn og Bymidte
2. Kystvejen Munkebo
3. Dele af Fynshovedvej
4. Marslev/Vejruplund   
 
Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025, da planen indeholder forslag til retningslinjer omhandlende klimatilpasning.
Klimatilpasningsplanen følges op af andre, mere konkrete planer og projekter, der lokalt og konkret tilrettelægger klimatilpasningen.
 
Se Klimatilpasningsplanen her

Se Klimatilpasningsplanen her