Kerteminde Byråd har den 30. oktober 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan for Kerteminde Kommune. Forinden den endelige vedtagelse af planen var et forslag til planen fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Klimatilpasningsplanens overordnede formål er at tydeliggøre de udfordringer ekstreme vejrhændelser giver os i dag og i fremtiden. Vi kan bl.a. forvente flere ekstreme vejrhændelser som skybrud og stormflod. Planen skal derfor bidrage til, at vi i fremtiden kan håndtere klimabetingede oversvømmelser.

Klimatilpasningsplanen har fokus på klimabetingede oversvømmelser fra nedbør, hav, vandløb og grundvand og viser de områder, hvor oversvømmelserne forventes at kunne give problemer.

Kerteminde Kommune har i Klimatilpasningsplan udpeget 4 områder, hvor der ønskes en prioriteret indsats:

1. Kerteminde Havn og Bymidte
2. Kystvejen Munkebo
3. Dele af Fynshovedvej
4. Marslev/Vejruplund   
 
Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025, kommuneplantillæg nr. 4. Klik på den blå knap nedenfor, hvis du vil læse hele planen.

Klimatilpasningsplanen følges op af andre, mere konkrete planer og projekter, der lokalt og konkret tilrettelægger klimatilpasningen, herunder

Stormflodssikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo - Sluseprojektet
Risikostyringsplan for Odense Fjord.