Kystsikringsprojektet er stoppet
og Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag er nedlagt

I 2018 nedstemte et flertal af sluse- og digelagets medlemmer den forelagte kystsikringsmodel. Dette førte til at Kerteminde Byråd vedtog ikke længere at støtte kystsikringsprojektet. I forlængelse af byrådets beslutning foreslog sluse- og digelagets bestyrelse på den netop afholdte generalforsamling at sluse- og digelaget nedlægges.

Dette blev vedtaget på lagets generalforsamling d. 24. april 2019.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HISTORIK

I november 2011 modtog kommunen en anmodning fra det nu ophævede Kerteminde Sluselag om at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt i medfør af kystbeskyttelsesloven.

På baggrund heraf blev der igangsat et projekt for stormflodssikring af Kerteminde by, Kølstrup og Munkebo, der bl.a. omfatter etablering af en sluse i Kerteminde inderhavn.

Kerteminde Kommune er procesmyndighed mens kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag er projektejer. Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag vil såfremt stormflodssikringen besluttes politisk, blive ansvarlig først for anlæggelsen (dvs. bygherre) og siden for driften af anlægget.

Du kan finde yderligere oplysninger om projektet på de følgende sider eller klik nedenfor.