Afstemningen er afsluttet den 25. september 2018 kl. 20.00

Resultatet vil blive offentliggjort klokken 14.00.

 

I november 2011 modtog kommunen en anmodning fra det nu ophævede Kerteminde Sluselag om at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt i medfør af kystbeskyttelsesloven.

På baggrund heraf blev der igangsat et projekt for stormflodssikring af Kerteminde by, Kølstrup og Munkebo, der bl.a. omfatter etablering af en sluse i Kerteminde inderhavn.

Kerteminde Kommune er procesmyndighed mens kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag er projektejer. Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag vil såfremt stormflodssikringen besluttes politisk, blive ansvarlig først for anlæggelsen (dvs. bygherre) og siden for driften af anlægget.

Du kan finde yderligere oplysninger om projektet på de følgende sider eller klik nedenfor.