I Kerteminde Kommune er der flere dysser, gravhøje, jættestuer, voldgrave, en vejdæmning, en kultsten, et voldsted og meget mere, som er fredede som fortidsminder. Ud over fortidsminderne findes der flere landskabsfredninger i kommunen. Via kommunens kortinformation kan du finde fredningerne og fortidsminderne, og læse mere om dem via Slots- og Kulturstyrelsen.

Jættestue

Jættestuen Mårhøj på Hindsholm

Vejledning:

  • Åben kortet via linket.
  • Åben fanebladet ved at trykke på den grå pil øverst i venstre side.
  • Åben fanen 'Lag'.
  • Afkryds 'Fredede fortidsminder' og 'Fredede områder'
  • På kortet vil der nu fremkomme røde punkter og blå plamager. Klik på de enkelte punkter og få umiddelbart information, eller følg linket i den hvide boks, for at læse mere om den bestemte fredning.

 

Ud over fortidsminderne findes der flere landskabsfredninger i kommunen. De skraverede felter på kortet er de fredede områder i kommunen.

Ændringer i de fredede områder skal ligge indenfor de gældende fredningsbestemmelser, ellers skal fredningsmyndigheden godkende ændringen. Det er derfor en god ide at underrette myndighederne, inden man foretager ændringer.

Her kan du læse mere om fredningsbestemmelserne i Kerteminde Kommune