Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft, og administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne. 

Som borger i Kerteminde Kommune skal du derfor søge os om tilladelse til kystbeskyttelse ved kommunen. Det er samtidig blevet lovpligtigt, at du benytter et bestemt ansøgningsskema, og at du fremsender din ansøgning digitalt til os, ellers kan vi ikke behandle den.

Som bygherre skal din ansøgning vedlægges et udfyldt ansøgningsskema til vurdering af indvirkninger på miljøet (VVM-screeningsskema).

Du finder ansøgningsskemaer nedenfor sammen med en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet til ansøgning om kystbeskyttelse.

Du kan finde en uddybende vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside.

http://kyst.dk  

Din ansøgning og vores endelige afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Vi er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter samt relevante myndigheder og organisationer. 

Ansøgningsmateriale og vejledning