Regler for spørgetid.

Ved hvert ordinært offentligt byrådsmødes begyndelse og før behandlingen af dagsordenen afholdes spørgetid af maksimalt 15 minutters varighed.

Spørgsmål kan både være skriftlige og mundtlige. Ved skriftlige spørgsmål skal man være opmærksom på, at de skal være byrådet i hænde senest en uge før mødet.