Årsberetning
Kerteminde Kommunes regnskab aflægges i form af en årsberetning, der skal godkendes efter nogle centralt fastlagte tidsfrister

Årsregnskabet skal være afsluttet den 1. marts i det efterfølgende år, og inden 1. maj skal Byrådet afgive regnskabet til revision.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni, og Byrådet skal endeligt behandle regnskab- og revisionsberetning så regnskab mv. kan sendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Halvårsregnskab
Halvårsregnskabet omfatter hvad der er forbrugt opgjort pr. 30. juni samt forventninger til årsregnskabet.
I følge centrale regler skal halvårsregnskabet senest den 24. september være godkendt af Byrådet.
Der er ingen krav om revision af halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet er udarbejdet som en integreret del af budgetopfølgning 2.