Ejeren eller brugeren, der vil etablere en olietank, skal anmelde dette til kommunen senest 14 dage før olietanken skal etableres.

 • Husk at oplyse, hvor på din grund tanken skal være (skitse over tankens placering) – samt om tidspunktet for etableringen.
 • Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen senest samtidig med etableringen af olietanken.
 • Hvis der er risiko for forurening af f.eks. vandindvindingsboringer kan kommunen forbyde etableringen af olietanken

 

Ejeren, der vil sløjfe en olietank, skal melde dette til kommunen.

 • Meddel kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.
 • Ved sløjfning af olietank skal eventuelt restindhold fjernes,
 • og olietanken skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal fjernes, og tanken blændes af, så det ikke er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.
 • Sløjfning af olietank meddeles til kommunen sammen med en skitse over tankens (tidligere) placering.
 • I forbindelse med sløjfningen meddeles kommunen hvilken opvarmningsform, der nu anvendes.

 

Hvornår skal en olietank sløjfes?

 • I olietankbekendtgørelsen er der indført sløjfningsterminer for alle tanktyper.
 • Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
 • Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år.
 • Overjordiske ståltanke, herunder indendørs, skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type.
 • Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
 • Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
 • Tanke hvor produktionsåret ikke kendes eller kan bestemmes skal sløjfes straks.

 

Olietanke til brændstof
Se kommunens informationsside om indretning af tankpladser.

Relevante links:
Miljøstyrelsens pjece om villaolietanke "Tjek din olietank"
Særlige opstillingsregler for plasttanke (Nye regler i 2010, vejledningen er ikke opdateret)
Olietankbekendtgørelsen
Yderligere informationer