Du har modtaget sygedagpenge, men kan ikke forlænges på sygedagpenge efter de gældende regler. Du kan læse om forlængelsesregler under sygedagpenge.

Du er stadig uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og derfor har du ret til et jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb er et forløb med en individuelt tilpasset, tværfaglig indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov, herunder din helbredstilstand. Forløbet skal understøtte dig i, at komme tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, når du har været sygemeldt gennem i længere tid.

Formålet med et Jobafklaringsforløb er at at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet ved at forbedre din arbejdsevne og give dig en særlig indsats og støtte. Du er på den måde sikret en indsats, der tager højde for din situation og særlige barrierer i forhold til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobafklaringsforløb er indført 1. juli 2014 i forbindelse med reformen af sygedagpenge. Formålet med sygedagpengereformen er blandt andet at sikre dig en offentlig forsørgelse under hele dit sygdomsforløb og at give dig en målrettet indsats, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt over 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder og som ikke længere er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har ret til et Jobafklaringsforløb.

Det gælder også, hvis du har været sygemeldt med løn fra din arbejdsgiver, der har fået sygedagpenge-refusion fra kommunen.

Hvis dine sygedagpenge allerede er blevet forlænget en eller flere gange, men ikke kan forlænges mere, har du også ret til et Jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Du skal stå til rådighed og deltage aktivt i forløbet

Det er en betingelse for at modtage ydelsen, at du deltager aktivt i jobafklaringsforløbet, og du har pligt til at:

  • Deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan du har udarbejdet med den koordinerende sagsbehandler
  • Acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til,
  • Du genoptager dit arbejde delvist, når det er muligt, hvis du er i et ansættelsesforhold
  • Møde til samtaler med kommunen,
  • Give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler

Sammen med din sagsbehandler i Jobcenteret skal du udfylde den forberedende del til mødet. I den forberedende del beskriver du din situation og dine ønsker.

Der indhentes oftest lægepapirer hos din læge.

Du indkaldes til møde i det rehabiliterende team. Mødet foregår på Bycentret 302, 5330 Munkebo.

Det er den forberedende del sammen med de indhentede lægepapirer, der er udgangspunktet for drøftelsen sammen med dig i det rehabiliterende team.

I det rehabiliterende team sidder repræsentanter for flere forskellige fagligheder, så der kan tilrettelægges et tværfagligt forløb til dig. Det kan være indsatser fra  beskæftigelse, sundhed, støtteordninger, mentor m.m. Desuden er en sundhedskoordinator (læge) fra regionen med til mødet.

Din sagsbehandler sender indstillingen der skrives på mødet til dig og din læge (hvis du giver lov til dette).

Du vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med din nye koordinerende sagsbehandler.

Sammen skal I udarbejde anden del af rehabiliteringsplanen og lave en konkret plan for, hvad der skal ske og hvornår, samt hvornår sagsbehandler skal følge op på de forskellige indsatser for at se, om alting kører efter planen.