Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Kernefortælling

Kernefortælling

Hos os i Kerteminde Kommunes Børn, Familie og Dagtilbud er børnenes leg vejen til deres trivsel, læring og dannelse. Det er vigtige skridt på vejen mod at blive livsduelige verdensborgere, og vi tror på, at gennem legen læres livet.

Når børnene forlader os, gamle nok til at prøve kræfter med næste stadie i deres børneliv, er vores ambition, at de er nysgerrige på livet og har lyst til at lære mere. Lære mere om det at være barn og ung, men også at de har lyst og mod til at være en aktiv del af deres kommende fællesskaber i skole og fritidsliv, og give dem fundamentet til at få den uddannelse de drømmer om. Vi tror på, at når børn leger, skabes dannelse. Dannelse til at indgå i fællesskaber, til at lære og til at turde stille spørgsmål. 
Vi er alle født nysgerrige. Den egenskab vil vi gerne understøtte.

Vores fornemste opgave er at skabe en tryg ramme for børnene, hvor de kan trives og være en del af fællesskaber og finde og udvikle tætte venskaber. Vi følger i børnenes fodspor i deres hverdag. Vi lytter og observerer, vi er opmærksomme på deres sproglige kompetencer og støtter og vejleder dem i deres leg og relationer. Hvis de har behov. Vi gør alt for at møde børnene i øjenhøjde, der hvor de er, og hjælper dem med netop det, de hver især har brug for.

Alle børn har brug for at blive set. Blive set når vi mødes, mødt med øjenkontakt, et smil og en hilsen. Hos os skal de føle sig hjemme og kunne finde ro. Vi ser børnene, som dem de er, og hvad de hver især kan bidrage med af egenskaber, der giver dem og deres kammerater en god og tryg dag. Vi ser også det, de har sværere ved, og med fokus på deres styrker, hjælper vi dem videre med det, de har udfordringer med. 

Vi ønsker, at alle børn er trygge i deres relationer til både børn og voksne. Vi hjælper børnene til at være så trygge, at de rækker ud til deres kammerater eller de voksne, hvis de selv har brug for hjælp, og samtidig er trygge nok til at kunne hjælpe, hvis andre har brug for deres hjælp. 

Samarbejdet mellem forældre, personale og ledelse i Kerteminde Kommunes Børn, Familie og Dagtilbud er afgørende for, at børnene trives. Vi lægger vægt på, at både børn og voksne mødes af professionelle og gæstfrie medarbejdere, når de træder ind ad døren hos os. Tværfagligt samarbejde sikrer, at hvis et barn eller deres forældre har brug for hjælp og støtte, så er vi fagligt kompetente og gør os umage for at hjælpe på tværs af fagligheder. Vi er nysgerrige på at forstå, hvilken individuel hjælp og støtte I som familie har 
brug for. For børns vigtigste voksne er deres forældre. Den relation gør vi alt for at styrke og bevare.
Vi gør en forskel. En forskel for dem, der har brug meget  hjælp og en forskel for de mange, der ikke behøver anden hjælp end et trygt sted at være barn og plads til at 
lege og udfolde sig. 

For gennem legen læres livet

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje