1. Mesinge (Hindsholmskolen, Dalby Bygade 5, Dalby)
 2. Kerteminde (Kertemindehallen, Enggade 19, Kerteminde)
 3. Nymarken (Nymarksskolen, Nymarken 47, Kerteminde)
 4. Marslev (Marslev Skole og Børnehus, Marslev Byvej 41, Marslev)
 5. Langeskov (Langeskov Hallerne, Børmosevej 3, Langeskov)
 6. Munkebo (Kerteminde 10. klassecenter, Lindøalleen 51, Munkebo
   

  BEMÆRK AFSTEMNINGSTED FLYTTET

  Afstemningssted Mesinge er flyttet til Hindsholmskolen, Dalby Bygade 5,  Dalby

Ophængning af valgplakater til Folketingsvalget den 5 juni 2019

Der må hænges op fra lørdag den 11. maj 2019 kl. 12.00. Valgplakater skal tages ned senest torsdag den 13. juni inden døgnets udgang.

Generelle vilkår for ophængning af valgplakater

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der findes regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje.

Du kan læse mere på Vejdirektoratet hjemmeside

På valgdagen skal du opfylde følgende kriterier for at kunne stemme til folketingsvalg:

 • Du har dansk statsborgerskab.
 • Du er fyldt 18 år.
 • Du har fast bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne).
 • Du er ikke umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne).

Hvis du fylder 18 på selve valgdagen, kan du stemme til folketingsvalget.
Hvis du må stemme til folketingsvalget, er du også valgbar, det vil sige, at du har ret til at stille op til og blive valgt ind i Folketinget.

Læs mere

Resultat seneste folketingsvalg