Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du her videregive oplysninger til kommunen. 

Kerteminde Kommunes kontrolgruppe arbejder aktivt med at sikre, at borgerne udelukkende modtager de ydelser, de er berettiget til.

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysninger om sort arbejde, proforma flytninger eller snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge.

Socialt snyd er snyd med sociale ydelser eller tilskud fra det offentlige, som f.eks. boligstøtte, kontanthjælp, sygedagpenge eller økonomisk friplads. Der er tale om socialt snyd, når en borger, der enten ansøger om og/eller modtager sociale ydelser eller tilskud, bevidst udelader eller aktivt giver kommunen urigtige oplysninger vedr. sin livssituation, der har betydning for tildelingen af den/de pågældende sociale ydelser og tilskud.

Hvis du modtager sociale ydelser eller tilskud fra Kerteminde Kommune, har du som udgangspunkt oplysningspligt. Det er derfor vigtigt, at du oplyser kommunen om ændringer i dine personlige forhold, som har betydning for din ret til ydelsen. Eksempelvis skal du huske at oplyse kommunen, hvis du flytter, eller nogen flytter ind hos dig, eller hvis dine økonomiske forhold ændrer sig.

Opdages snyd med sociale ydelser, kan det have vidtrækkende konsekvenser for den pågældende. Udover at skulle betale de fejludbetalte ydelser tilbage, kan borgeren f.eks. blive erklæret fraflyttet kommunen, hvis det vurderes, at borgeren ikke har sit faktiske opholdssted i kommunen. Særligt grove tilfælde af socialt snyd og bedrageri vil blive meldt til politiet.

Der er ingen krav til hvordan en anmeldelse skal se ud, men jo flere oplysninger der gives til kommunen, jo flere muligheder er der for at undersøge forholdene som f.eks.:

 • Hvad er det konkret du har mistanke om.
 • Det fulde navn og adresse på den person der anmeldes.
 • Er det formodet snyd i forhold til adressen er det vigtigt, at skulle du kende navn på den person/kæreste som måske ikke er tilmeldt adressen, at du noterer dette på anmeldelsen.
 • Er det formodet snyd i forhold til uregistreret arbejde
  (sort arbejde) er det vigtigt, at har du oplysning om arbejdssted/virksomhed,
  evt. mødetidspunkter m.v., at du noterer dette på anmeldelsen.
 • Uanset hvilken anmeldelse er det vigtigste, at du giver så
  mange konkrete oplysninger som muligt.

Vi accepterer og behandler både navngivne og anonyme anmeldelser. Hvis du opgiver navn, bliver dit navn videregivet til den anmeldte person.

Vi samarbejder internt i kommunen og med andre offentlige myndigheder, herunder Udbetaling Danmark, SKAT og politi.