En plejebolig er en lejlighed, der ligger i et plejecenter. Du betaler indskud og husleje. Du kan søge om boligindkudslån og boligstøtte til huslejen.

Hvem kan få en plejebolig?

En plejebolig er for dig, der har et væsentligt behov for professionel støtte og pleje døgnet rundt, som ikke længere kan varetages i dit hjem. På plejecenteret er der fast personale omkring dig døgnet rundt, som sikrer, at du får den hjælp, du har behov for.

Sådan søger du om en plejebolig

Når der opstår behov for en plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes via Nem-ID

Du kan kontakte Myndighedsafdelingen i Kerteminde Kommune, hvis du ikke kan ansøge elektronisk.

Ud fra ansøgningen og en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation, udarbejder visitationen en vurdering og afgørelse.

Du skal selv ønske at flytte til en plejebolig, og du skal selv skrive under på ansøgningen. Hvis det ikke er muligt for dig selv at tage stilling til en flytning, og du ikke selv kan skrive under, kan en pårørende søge Familieretshuset om værgemål.

Venteliste til plejebolig

Du har mulighed for at komme på en af følgende ventelister:

  • Garanti-venteliste

Du kan komme på garanti-ventelisten, hvis du hurtigst muligt har brug for en plejebolig og ikke har et specifikt ønske til et bestemt plejecenter. Det betyder dermed, at du kan blive tilbudt en bolig på et af de fem plejecentre i Kerteminde Kommune afhængig af, hvor der er en ledig bolig på det pågældende tidspunkt. Når du er visiteret til en plejebolig og skrives på garanti- ventelisten, skal du have tilbudt en bolig indenfor 2 måneder.  

Tildelingen af plejeboliger sker ikke efter anciennitet på ventelisten, men efter en helhedsvurdering af, hvilken ansøger der har størst behov for en plejebolig.

  • Fritvalgs-venteliste

Du kan også komme på den specifikke venteliste, hvis du har ønske om at bo på et bestemt plejecenter i kommunen. Fritvalgs-ventelisten er ikke omfattet af plejeboliggarantien, og du har derfor ikke krav på en plejebolig inden for 2 måneder. 

Bolig i en anden kommune

Du har ret til at søge om en plejebolig i en anden kommune, når kriterierne er opfyldt i Kerteminde kommune. Visitationen hjælper med at søge i den kommune du gerne vil flytte til.

Den pågældende kommune tager herefter stilling til, om du også opfylder deres kriterier, som du kan læse mere om i den ønskede kommunes kvalitetsstandard.

Ovenstående gælder også hvis du søger en friplejebolig i en anden kommune.

Røjrupvej 9
5550 Langeskov
Tlf.: 65 15 19 30

Borgmester Hansensvej 7
5300 Kerteminde
Tlf.: 63 32 01 30

Kristine Rudesvej 23
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 17 92

Skovsbovej 15
5350 Rynkeby
Tlf. 63 32 32 32

Lindhøjvej 2
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 12 60

Lindøalleen 53
5330 Munkebo
 

​Læs mere på Plejehjemsoversigten eller i venstremenuen