Psykologen har en todelt funktion. Dels indgår psykologen i den konsultative sparring af lærere, pædagoger og forældre i den tidlige indsats og i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Dels udfører psykologen en række lovbundne opgaver, der centrerer sig om børn og unge med særlige behov.

Psykologens opgaver er:

  • Konsultative drøftelser med familie, pædagoger/lærere og andre samarbejdspartnere.
  • Psykologiske udredninger af konkrete børn (på baggrund af konkret indstilling til PPR), der kan bestå af følgende elementer: samtaler med barnet alene og sammen med dets forældre, samtaler med barnets pædagoger/lærere om barnets trivsel og læring, observationer af barnet i dagtilbud/skole og psykologisk testning af barnet.
  • Udredningen udmunder i en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), som redegør for: 1) Kompetencer, barnet mestrer alene/ mestrer med støtte fra de voksne, 2) Handlinger, som forældre og fagpersoner omkring børnene kan iværksætte for at understøtte barnets deltagelse i fællesskaber. Aftaler om det videre arbejde sker altid i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem parterne, fulgt op af opfølgningsmøder efter en given periode til at justere indsatsen.

Psykolog Dorthe Bjerregaard Riisom, tlf. 40227235, e-mail: drz@kerteminde.dk

Psykolog Michael Bønnelykke, tlf. 65151252, mobil 61156411, e-mail: mib@kerteminde.dk

Psykolog Christina Duch, e-mail: chd@kerteminde.dk

Psykolog Ole Skov, tlf. 40 21 89 28, e-mail: osx@kerteminde.dk,