Kerteminde Kommune tilbyder en lokalt forankret 3 årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, også kaldet STU, til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Uddannelsen indeholder elementer af både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik på lokale virksomheder og institutioner.