Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme igang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.