Ved Akut behov for hjælp:

Sygeplejen kan kontaktes på tlf. 21 38 77 73 (svarer hele døgnet)

Børn- og Ungevagten - (uden for Familieafdelingens åbningstid)

Politiet har mulighed for at tilkalde en børn og ungesagsbehandler, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Politiet kan kontaktes på telefon 1 1 4

Redningsberedskabet

I tilfælde af brand, redning eller miljøuheld Ring 1 1 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åbningstider i administrationen
Mandag: 9.30-14.00         
Tirsdag: 9.30-14.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 9.30-18.00 (OBS: Tidsrummet 16.45-18.00 er udvidet åbningstid for kun personlig henvendelse i Borgerservice på Kerteminde Rådhus) 
Fredag: 9.30-13.00
 
Telefontider i administrationen
Mandag: 9.00-15.00         
Tirsdag: 9.00-15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 9.00-17.00
Fredag: 9.00-13.00

Særlige lukkedage

Administrationen i Kerteminde Kommune har udover almindelige helligdage også lukket for personlig og telefonisk borgerbetjening følgende dage:

  • 1. maj
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni - Grundlovsdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Pengeinstitut: Nordea  Reg. 2206 konto-nr. 3496761358

Kerteminde Kommune har adresse i både Kerteminde, Langeskov og Munkebo.

 Kerteminde Rådhus
 Hans Schacksvej 4
 5300 Kerteminde
 Telefon 65 15 15 15
 kommune@kerteminde.dk

 

 

 

 

 

På Kerteminde Rådhus findes:

 Administrationen i Langeskov
 Grønvej 11
 5550 Langeskov
 Telefon: 65 15 15 15
 born-og-unge@kerteminde.dk

 

 

 

 

 

I administrationen i Langeskov findes:
Børn- familie og dagtilbud
Unge og skole afdelingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Administrationen i Munkebo
 Bycentret 302
 5330 Munkebo
 Telefon: 65 15 15 15

 

 

 

 

 

 

I administrationen i Munkebo findes


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Grønlandsgade 3
 5300 Kertemínde 
 Telefon: 65 15 15 15
 

 

 

 

 

 

 

Grønlandsgade i Kerteminde findes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------