Åbningstider i administrationen
Mandag: 9.30-14.00         
Tirsdag: 9.30-14.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 9.30-18.00 (OBS: Tidsrummet 16.45-18.00 er udvidet åbningstid for kun personlig henvendelse i Borgerservice på Kerteminde Rådhus) 
Fredag: 9.30-13.00
 

Hvis du har AKUT brug for hjælp 

Redningsberedskabet
I tilfælde af brand, redning eller miljøuheld Ring 1 1 2

Politiet kan kontaktes på telefon 1 1 4

Børn- og Ungevagten - (uden for Familieafdelingens åbningstid)

Politiet har mulighed for at tilkalde en børn og ungesagsbehandler, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Sygeplejen kan kontaktes på tlf. 21 38 77 73 (svarer hele døgnet)

Særlige lukkedage
Administrationen i Kerteminde Kommune har udover almindelige helligdage også lukket for personlig og telefonisk borgerbetjening følgende dage:
1. maj
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni - Grundlovsdag
Dagene mellem jul og nytår

Telefontider i administrationen
Mandag: 8.15-15.00         
Tirsdag: 8.15-15.00
Onsdag: 8.15-15.00
Torsdag: 8.15-17.00
Fredag: 8.15-13.00

Redningsberedskabet

I tilfælde af brand, redning eller miljøuheld Ring 1 1 2

Politiet kan kontaktes på telefon 1 1 4

Børn- og Ungevagten - (uden for Familieafdelingens åbningstid)

Politiet har mulighed for at tilkalde en børn og ungesagsbehandler, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Sygeplejen kan kontaktes på tlf. 21 38 77 73 (svarer hele døgnet)

 

Kontaktoplysninger

Team Byggesag kan træffes på telefonnr.: 65 15 14 40

Mandag til torsdag                  kl. 8.15-9.15 og 13.00-14.00
Fredag                                    kl. 8.15-9.15

E-mail: plan-byg@kerteminde.dk

Team Byggesag træffes ikke for personlige eller telefoniske henvendelser i ugerne 41, 45 og 49. 

Havnekontoret
Tlf. 65 15 15 37
Mandag til Torsdag kl. 8-12 & kl. 13-14
Fredag kl. 8-12


Park & Vej
Tlf. 65 15 17 90
Mandag til Torsdag kl. 8-12 & kl. 13-14
Fredag kl. 8-12

Ydelse – Kontanthjælp over 30 år
Tlf. 65 15 11 05
Mandag til Torsdag kl. 8:15-10:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-10:15

Ydelse – Sygedagpenge
Tlf. 65 15 10 99
Mandag til Torsdag kl. 8:15-10:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-10:15

Ydelse – Fleks og løntilskud

Tlf. 65 15 11 03
Mandag til Torsdag kl. 8:15-10:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-10:15

 

Sagsbehandlere job & uddannelse under 30 år
Tlf. 65 15 20 99
Mandag til Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Ydelse – Kontanthjælp under 30 år
Tlf. 65 15 20 35
Mandag til Torsdag kl. 8:15-10:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-10:15

Pladsanvisning
Tlf. 65 15 11 90
Mandag til Onsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13:00-15:30
Fredag kl. 8:15-9:15

Familiehuset
Tlf. 65 15 12 10
Alle dage fra kl. 8:15-8:45

Tandplejen
Tlf. 65 15 19 15
Mandag til Torsdag kl. 8:00-9:00 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:00-9:00

 

Visitation Hjælpemidler
Tlf. 65 15 10 83
Mandag til Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Kropsbårne Hjælpemidler (Inkontinens mv.)
Tlf. 65 15 13 99
Mandag til Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Hjælpemiddeldepotet
Tlf. 65 15 16 95
Mandag til Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Myndighed - Handicapkørsel og lægekørsel
Tlf. 65 15 10 63
Man til Tors kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Myndighed - Handicap og Psykiatri – over 30 år
Tlf. 65 15 11 00
Mandag til Torsdag kl. 8:15 - 9:15 & kl. 13 - 14
Fredag kl. 8:15 - 9:15

Demenskoordinatorer
Tlf. 65 15 22 31
Mandag til fredage kl. 8:15 - 9:15

Hjemmeplejen – Kerteminde
Tlf. 65 15 13 90
Mandag til Fredag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14

Hjemmeplejen – Munkebo
Tlf. 65 15 19 70
Mandag til Fredag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14

Hjemmeplejen – Langeskov
Tlf. 65 15 19 44
Mandag til Fredag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14

Kommunal sygepleje
Tlf. 65 15 13 80
Mandag til Fredag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14

Myndighed – Visitation
Tlf. 65 15 10 60
Mandag til Torsdag kl. 8:15-9:15 & kl. 13-14
Fredag kl. 8:15-9:15

Forebyggende hjemmebesøg
Tlf. 65 15 16 30
Mandag til Torsdag kl. 8:00 - 9:00

Madservice
Tlf. 65 15 19 99
Mandag til Søndag (alle ugens dage)
Kl. 8:15 til 9:15 og kl.  12:30 til 14:00

Opkrævning
Tlf. 65 15 16 40

Mandag :  9.00 – 11.00  +  13.00 – 14.00
Tirsdag :   9.00 – 11.00 + 13.00 – 14.00
Onsdag : Lukket
Torsdag : 9.00 – 11.00 + 13.00 – 16.30
Fredag : 9.00 – 11.00

Kerteminde Kommune har adresse i både Kerteminde, Langeskov og Munkebo.

 Kerteminde Rådhus
 Hans Schacksvej 4
 5300 Kerteminde
 Telefon 65 15 15 15
 kommune@kerteminde.dk

 

 

 

 

 

På Kerteminde Rådhus findes:

 Administrationen i Langeskov
 Grønvej 11
 5550 Langeskov
 Telefon: 65 15 15 15
 born-og-unge@kerteminde.dk

 

 

 

 

 

I administrationen i Langeskov findes:
Børn- familie og dagtilbud
Unge og skole afdelingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Administrationen i Munkebo
 Bycentret 302
 5330 Munkebo
 Telefon: 65 15 15 15

 

 

 

 

 

 

I administrationen i Munkebo findes


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Grønlandsgade 3
 5300 Kertemínde 
 Telefon: 65 15 15 15
 

 

 

 

 

 

 

Grønlandsgade i Kerteminde findes:

  • Økonomi
  • Team Administrationservice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------