​Hvis du ønsker at udvide eller få lavet en ekstra indkørsel, skal du søge kommunen om tilladelse.

Kommunens betingelser for at give en tilladelse til en længere eller ekstra rampe er følgende:

  • at det trafiksikkerhedsmæssigt kan godkendes af Trafik og Anlæg 
  • at der ikke bliver problemer med afvandingen på vejen, så der skal laves foranstaltninger med ekstraudgifter for kommunen til følge 

Hvis rampen skal anlægges ved en eksisterende rendestensbrønd, skal borgeren selv betale for hævning eller nyanlæggelse af brønden og ramperist i niveau med rampen for at sikre en optimal afvanding.

En standard indkørsel har en længde på 3,5 m. Der kan søges om at forlænge indkørslen til max. 8 m.

Hvis du ønsker 2 indkørsler må disse max. have en længde på 8 m tilsammen.

Park og Vej sørger for udførelse af arbejdet.

Prisen fra 0-5 m er 1625,00 kr. herefter 343,75 kr. pr. m inkl. moms. Herudover kan der blive en udgift til kørefaste fliser, ændring af vejafvandingen eller græs.

Send en ansøgning til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk