Har du på grund af en varigt nedsat funktionsevne brug for hjælp for at få din dagligdag til at fungere?

Hjælpemidler er produkter, der bliver lavet specielt til personer med en nedsat funktionsevne og med en begrænset del af befolkningen som målgruppe. Det kan være en el-kørestol, toiletstol, krykkestok, trykaflastende madrasser og lignende.
 

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til gavn for alle personer og som forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Det kan være en elscooter eller en elcykel.

Boligindretning er ændringer i din bolig, som du kan få hjælp til, hvis ændringerne er nødvendige for, at du kan færdes i boligen med hjælpemidler som du har varigt brug for. Det kan være at få fjernet dørtrin, ombygning af bad og køkken og/eller etablering af rampe eller trappelift.

Det er hjælpemiddeldepotet der kører ud med og afhenter bevilgede hjælpemidler. Vi installerer og demonstrerer bevilgede hjælpemidler efter angivne retningslinjer fra sagsbehandleren, således at hjælpemidlet kan anvendes snarest efter levering.

Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til levering og afhentning af hjælpemidler, herunder tidspunkt. Desuden at du har besluttet hvor hjælpemidlet skal stå (herunder plejeseng) og har gjort plads til det.

Kørsel af hjælpemidler sker ugentligt. Levering af hjælpemidler foregår 3 gange om ugen ved varer på lager, hvis det ikke er akut.

Kvalitetsstandard - Kørsel af hjælpemidler 

Hvorfor kvalitetsstandarder?

Formålet med standarderne er at sikre en ensartet vurdering og ensartede afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau samt tydeliggøre, hvilket serviceniveau og kvalitetskrav, der eksisterer.

Lov om social service bygger på et princip om, at hjælp fra det offentlige først træder til, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller andres hjælp.

Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Der ydes hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler. Dette sker hos Hjælpemiddeldepotet. 

Se kontaktinformation nederst på siden.

Der ydes ikke hjælp til dækning af udgifter til drift, rengøring og almindelig vedligeholdelse.

Kerteminde Kommune udlåner midlertidige hjælpemidler hvis du har:
•    en genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning  
•    en genoptræningsplan til egentræning og samtidig får hjælp til personlig pleje fra kommunen.

Kommunen eller hospitalet vurderer, hvilke hjælpemidler/behandlingsredskaber du har brug for, indtil genoptræningen er afsluttet, eksempelvis en badebænk. 
Som udgangspunkt udlånes hjælpemidler/behandlingsredskaber fra hospitalerne med henblik på at understøtte den iværksatte genoptræning/behandling.   

Hospitalet udlåner hjælpemidler/behandlingsredskaber, hvis du udskrives:
•    uden en genoptræningsplan
•    med en genoptræningsplan til specialiseret ambulant genoptræning

Hvis du har et varigt behov for et hjælpemiddel, kan dette søges ved Kerteminde Kommune, Visitation hjælpemidler. 
Der udlånes som udgangspunkt ikke hjælpemidler/behandlingsredskaber til aktiviteter udenfor hjemmet, eksempelvis kørestol til kirkegang, udflugter, weekendophold m.m.
Hjælpemidler som du har behov for, mens du venter på forundersøgelse på hospitalet, skal du som udgangspunkt selv afholde udgiften til.