Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Planer og strategier Planstrategi

Planstrategi

Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling

Kerteminde Byråd har den 26. oktober 2023 endeligt vedtaget Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling.

Planstrategien kan læses her.

Hvis du vil vide mere

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. 

En planstrategi er byrådets strategi og forløberen for kommuneplanen. 

I planstrategien angiver byrådet fokusområderne i den kommende kommuneplan.  Planstrategien spiller derfor en vigtig rolle, da den fastlægger de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen, samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Derudover skal den indeholde byrådets beslutning om omfanget af en kommende kommuneplanrevision

Efter byrådets godkendelse af forslag til planstrategi skal forslaget i offentlig høring. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.

Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planstrategien vedtages endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om en ny plan, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag. 

Det er muligt at abonnere på meddelelser fra plandata.dk hvor planstrategien offentliggøres når den sendes i høring og vedtages endeligt.

Det er ikke muligt at begrænse abonnementet til et bestemt geografisk område eller emne, så du vil få alle meddelelser vedr. planstrategien.

Hvis du ønsker at abonnere eller blive afmeldt abonnementet, skal du skrive til plan@kerteminde.dk. 

Planloven fastligger et planhierarki for at sikre sammenhængen mellem det overordnede statslige strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning i lokalplaner.

Kommunen har ansvar for at udarbejde plantyperne; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner - deres sammenhæng med øvrige planer og hvem de gælder for er illustreret på nedenstående figur.

Planhierarkiet
Planhierakiet

Staten fastlægger de overordnede rammer for landsplanlægningen.

Region Syddanmark udarbejder blandt andet en regional udviklingsplan.

Styrelserne udarbejder sektorplaner, f.eks. har Naturstyrelsen udarbejdet en Vandområdeplan.

Kerteminde Kommune planlægger for udviklingen af byer og det åbne land i kommuneplanen. Kommuneplanlægningen skal udarbejdes i overensstemmelse med de statslige planer, de regionale planer og sektorplanerne.

Kerteminde Kommune udarbejder lokalplaner på baggrund af kommuneplanen. Lokalplanerne regulerer anvendelsen af og bebyggelsen på mindre geografisk afgrænsede områder. Lokalplaner er de eneste planer som har direkte retsvirkning for borgerne.

Kontaktoplysninger

Planafdelingen

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje