Vandløb opdeles i to kategorier, offentlige vandløb og private vandløb, som enten kan være åbne eller rørlagte. Både i offentlige og private vandløb er det Kerteminde Kommune, som fører tilsyn og kontrollerer, at de vedtagne regulativer til hvert enkelt vandløb er overholdt.


Tilsynet omfatter:

  • Almindelig tilsyn med vandløbenes tilstand, herunder skader og ulovlige forhold.
  • Tilsyn med entreprenørarbejder (vandløbsvedligeholdelse, reguleringer, restaureringer). 
  • Tilsyn i forbindelse med de forskellige vandløbssager.

 

For de offentlige vandløb fører Kerteminde Kommune alle former for tilsyn, mens tilsyn af de private vandløb er begrænset til konkrete vandløbssager. 

Hvis der er tvivl om registreringen af et vandløb eller ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Naturteamet.

Her på siden kan du også læse mere om offentlige og private vandløb.

 

Se kommunens vandløb på kommunens kortinformation

Vejledning:

  • Åben kortet via linket.
  • Åben fanenbladet ved at trykke på den grå pil øverst i venstre side.
  • Åben fanen 'Lag'.
  • Afkryds 'Beskyttede vandløb'.
  • På kortet vil der nu fremkomme blå linjer på kortet med kommunens beskyttede vandløb. Zoom ind for at få større opløsning.