Billede

Private vandløb vedligeholdes af de enkelte bredejere. Vedligeholdelsen skal udføres således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, og så vandløbsmiljøet kan leve op til vandløbets målsætninger.


Det praktiske arbejde omfatter typisk:

  • Grødeskæring og optagning af den afskårne grøde.
  • Opgravning af sand og mudder, hvor aflejringer reducerer vandføringsevnen.
  • Der er mulighed for plantning af skyggegivende træer.