Genåbning af Refsvindinge Ellinge-Bækken.

Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Læs mere om  Den Europæiske Fiskerifond her 

 

Vandløbsprojektet har modtaget midler til realisering af genåbningen fra ovenstående.

 

Formålet med projektet er at sikre at flora og fauna kan sprede sig i vandløbet og sikre gode biologiske forhold i vandløbet. Dette er sikret ved at det rørlagte vandløb er blevet fritlagt og nu ligger som et åbens vandløb med gydemuligheder og levesteder for flora og fauna

 

Projektet er lavet i samarbejde Nyborg kommune og lodsejeren.