Kerteminde Kommune undersøger muligheden for at sikre fri passage i Ålebækken projektet er en opgave i forbindelse med vandoplandsplanen.

Det drejer sig om to rørbroer hvor det er vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er fri passage.

Projektet går ud på at sikre kontinuitet i vandløbet.

 

Desuden undersøges det om bundudskiftning på en strækning af Geels Å ved Brabæk kan sikre målopfyldelse i området.

 

For begge projekter gælder det, at der gennemføres en forundersøgelse nu (2018) , i den bliver det tekniske forhold og eventuelle tiltag beskrevet, desuden bliver de berørte lodsejer kontaktet.

Projektet støttes af Miljø og fødevareministeriet og EU.