Billede

 

Vandløbsvedligeholdelse i alle offentlige vandløb udføres efter bestemmelserne i vandløbsloven og i regulativerne.


Det praktiske arbejde omfatter:

  • 1-3 årlige grødeskæringer og optagninger af det afskårne grøde.
    • Sommergrødeskæring udføres i perioden juni-juli.
    • Efterårsgrødeskæring udføres i perioden august-november.
  • Opgravning af sand og mudder, hvor aflejringer reducerer vandføringsevnen.
    • Eventuel oprensning udføres i perioden september-oktober.
  • Der er mulighed for plantning af skyggegivende træer.