Spildevand

Den fysiske håndtering af spildevand i Kerteminde Kommune udføres af Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S.

Industrispildevand

Virksomheder med særlig forurenet spildevand, må ikke igangsætte aktiviteter, hvorfra der udledes spildevand, før kommunen har givet en tilladelse til dette.

Der skal også laves en revision af spildevandstilladelsen, hvis der sker ændringer af spildevandets sammensætning, som kan påvirke driften af kloaknet og renseanlæg.

Krav til ansøgningen

De nærmere regler om tilladelse til udledning af industrispildevand er samlet i spildevandsbekendtgørelsen og spildevandsvejledningen.

Tilsyn

Kommunen har ret til at komme på tilsyn på virksomheden for at sikre, at I lever op til kravene i spildevandstilladelsen.

Er virksomheden omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, vil kommunen kunne opkræve brugerbetaling for den anvendte tid.