Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

 

Der afholdes møde, såfremt der er sager til behandling.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen
Politidirektøren Fyns Politi
Jutta Lundqvist Nielsen
Hans Luunbjerg
Klavs Norup Lauridsen

Restauratør Morten Birkerod

Ansøgningsskema ligger på Fyns Politi.

Ansøgning om alkoholbevilling skal indsendes til Fyns Politi. 

Efter afsluttet sagsbehandling hos Fyns Politi fremsendes ansøgningen til Kerteminde Kommune til behandling i Bevillingsnævnet.