Maskinværksteder og maskinfabrikker

 

Visse virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller er fra 1. januar 2016 omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Maskinværkstedsbekendtgørelsen omfatter virksomheder med et produktionsareal på mere end 1.000 m 2 , som udfører stansning, kold bearbejdning, drejning, slibning, svejsning, skæring og overfladebehandling m.m. Aktiviteter omfattet af bekendtgørelsen er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Anmeldelse i Byg og Miljø

Hvis du ønsker at etablere et nyt maskinværksted eller ændre et eksisterende, så skal du anmelde det til kommunen via den digitale selvbetjening Byg og Miljø .

Eksisterende miljøgodkendelser

De virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsen, var tidligere omfattet af listepunkt A 205 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 .

Hvis din virksomhed allerede har en miljøgodkendelse, så skal du ikke gøre noget, før du ændrer eller udvider din virksomhed.

Miljøgodkendelsen er fortsat gyldig indtil virksomheden ønsker at foretage ændringer eller kommunen vurderer, at godkendelsen ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden.

Overgangsbestemmelserne er beskrevet i § 66 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Folder

Kerteminde Kommune har lavet en lille folder der ganske kort forklarer maskinværkstedsbekendtgørelsens betydning for din virksomhed samt giver en pixi-vejledning i anmeldelse af virksomheden i Byg og Miljø.