Kerteminde Erhvervsforening

Kerteminde Erhvervsforening har til formål at:

  • virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervsliv og de offentlige myndigheder med specielt henblik på sikring af god kommunal erhvervsservice og udvikling af erhvervslivet, beskæftigelsen og bosætning i området.
  • samordne, målrette og fordele de økonomiske ressourcer, der anvendes til erhvervs-, handels- og turistfremme i kommunen.
  • styrke erhvervslivets netværksdannelse i kommunen ved gennemførelse af sociale og faglige arrangementer.

Kerteminde Erhvervsforening opfordre alle virksomheder til at melde sig ind. Foreningen beskæftiger sig med netværk samt forskellige faglige og sociale arrangementer.

Kerteminde Erhvervsforenings bestyrelse

   Kasper  Ejsing Olesen (KEO) pol-keo@kerteminde.dk 65151500
   Dorte Frandsen (DFR) dfr@visitkerteminde.dk 20603603
   Anders Sunke (ASU) ars@sunkef2.dk 30139927
   Jess Aagaard (formand) (JAA) ja@aagaardadvokater.dk 65323040
   Jonas Nielsen (JNI) fiskergade5@vip.cybercity.dk 22438676
   Klavs Kamuk (KKA) kka@exhausto.dk  
   Claus Thomsen (CTH) ct@second-generation.dk 53650420
   Harris Sander Brandt  (HSB) harrissanderbrandt@yahoo.dk  21368529
       
   Suppleanter      
   Henrik Kopp (HKO) hk@nordfynsbank.dk 59480470
   Marianne Eriksen (MAE) 141-me@nef.dk 63321100
       
        
       
 

 Læs mere om Kerteminde Erhvervsforening på hjemmesiden