Kerteminde Erhvervsforening

Kerteminde Erhvervsforening har til formål at:

  • virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervsliv og de offentlige myndigheder med specielt henblik på sikring af god kommunal erhvervsservice og udvikling af erhvervslivet, beskæftigelsen og bosætning i området.
  • samordne, målrette og fordele de økonomiske ressourcer, der anvendes til erhvervs-, handels- og turistfremme i kommunen.
  • styrke erhvervslivets netværksdannelse i kommunen ved gennemførelse af sociale og faglige arrangementer.

Kerteminde Erhvervsforening opfordre alle virksomheder til at melde sig ind. Foreningen beskæftiger sig med netværk samt forskellige faglige og sociale arrangementer.

Kerteminde Erhvervsforening:

 

Bestyrelse

Initialer

Mailadresse

Telefonnummer

Kasper Ejsing Olesen

KEJ

pol-keo@kerteminde.dk

6515 1500

Jess Aagaard

JAA

ja@aagaardadvokater.dk

6532 3040

Jonas Nielsen

JNI

fiskergade5@vip.cybercity.dk

2243 8676

Dorte Frandsen

DFR

dfr@visitkerteminde.dk

20 603 603

Anders Sunke

ASU

ars@sunkef2.dk

3013 9927

Marianne Eriksen

MER

141-me@nef.dk

6332 1100

Klavs Kamuk

KKA

kka@exhausto.dk

 

Claus Thomsen

CTH

ct@second-generation.dk

5365 0420

Michael Nielsen

MNI

Brugsmand75@gmail.com

2613 4438

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

Henrik Kopp

HKO

hk@nordfynsbank.dk

5948 9470

Martin Kristensen

MKR

mkr@flindtkristensen.dk

2720 7062

 


Læs om Kerteminde Erhvervsforening på hjemmeside