Høring om revision af Telekørsel i Kerteminde Kommune

På foranledning af de fynske kommuner fremlægger FynBus planerne for at lave en revision af Telekørslen på Fyn.

Dette for at give borgerne en mere ensartet bestillingsmulighed på Rejseplanen.dk, og dels for at sikre, at eksisterende lokal- eller regionaltrafik medinddrages i de valgmulihgeder borgerne vil blive præsenteret for ved bestilling af Telekørsel i Kerteminde og det øvrige Fyn. 

Som noget nyt gives også muligheden for at køre til nabokommunen eller længere.

FynBus har til høringen udarbejdet:

  • En ”Pixi-bog”
  • Et resume 
  • Et meget omfattende og detaljeret materiale om Telekørsel

 

Dette materiale gælder for alle kommuner på Fyn og er ikke tilrettet den enkelte kommune, hvorfor nogle afsnit om Telecity og Telerute, ikke har relevans i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes Miljø-, Natur- og Teknikudvalg har på deres ordinære møde den 4. juni 2019 besluttet hvorledes udvalget ønsker, at vilkårene for Telekørsel i Kerteminde Kommune skal være efter 1. januar 2020.

1. Plustur vælges med fuld åbning fra kl. 5.30 til kl. 24.00, med kørsel i alle områder.

2. Flextur med kørsel i alle områder i perioden kl. 9.00 til kl. 24.00

3. Der vælges prisniveau mellem

Som Trafikknudepunkter vælges: Den nuværende rutebilstation i Kerteminde, Togstationen i Langeskov og Bycenteret og Rastepladsen i Munkebo.

Der vil være en høringsfrist fredag den 21. juni kl. 9.00 og de indkomne høringssvar vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget torsdag den 27. juni 2019.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til kørselskoordinator Carsten Greenwich-Wagner på CAGR@Kerteminde.dk