Tina Brandt Jensen (formand)
Patientulykkesforeningen
dhkerteminde@gmail.com
Tlf. 2896 6131

Birgitte Kejser Bock
(Hjernesagen)
birgittekejser@gmail.com
Tlf. 2092 2360

Dorte Sams
Fibromyalgiforeningen
dorsams@yahoo.dk
Tlf. 6140 2500

Dorte Duerlund
LEV
doduerlund@hotmail.com

Hans Christian Andersen
Dansk Blindesamfund, Næstformand
h.chr.andersen@gmail.com
65977150/20254171

Britt Pedersen (næstformand)
Byrådet
pol-bpe@kerteminde.dk
Tlf. 2422 3941

Jutta Lundqvist Nielsen
Byrådet
pol-jln@kerteminde.dk
Tlf. 3175 7444

Lone Kiilerich
Byrådet
pol-lki@kerteminde.dk
Tlf. 6124 6863

Pernille Swain
Byrådet
pol-pas@kerteminde.dk
Tlf. 20120768

Ghariba Ebrahim
Byrådet
pol-gte@kerteminde.dk
Tlf. 21261626

Bente Fournaise
Sundhed, Handicap og Psykiatri
bfo@kerteminde.dk
Tlf. 2138 7782

Lene Hast Møllegaard
Unge og Skole
lhs@kerteminde.dk
Tlf. 2485 1072