De almene boligselskaber står for udlejning af almene lejeboliger i Kerteminde Kommune. Se mere i listen herunder om de enkelte boligselskaber.

Kerteminde Kommune har 28/11-2019 indgået en aftale med Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) om udlejning på særlige kriterier (jfr. Almenboliglovens § 60):

Boligsøgende, som samtidig afgiver en bolig i samme boligafdeling, går forud for andre boligsøgende.

Yderligere oplysninger fås hos FAB.

Styringsdialog

Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer og i medfør af lov om almene boliger m.v. forpligtet til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed.

Hensigten er at skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne således, at de i fællesskab har mulighed for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer.

Herunder kan du finde en oversigt over de enkelte boligforeninger med henvisning til deres hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde godkendte vedtægter m.m.

I de blå bjælker nederst på siden, kan du finde referat fra de møder, der har været afholdt med boligforeningerne.