Mellem 80-100.000 mennesker i Danmark har demens og tallet er stigende. Undersøgelser viser, at der er ca. 10.000 nye tilfælde i Danmark om året. Det er således vigtigt, at der er fokus på demensområdet i Kerteminde Kommune indenfor behandling, pleje, tilbud, tværsektorielt samarbejde og samarbejdet med de pårørende til de demente. 

Kerteminde Kommune er en del af samarbejdsmodellen for demensområdet på Fyn. Formålet med samarbejdsmodellen er at styrke koordineringen af den indsats, som de mange forskellige aktører på demensområdet gør. Indsatserne skal udgøre en samlet helhed med den enkelte borger og dennes pårørende i centrum.

 

Billede

Kerteminde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Alzheimerforeningen med det formål, at engagere 500 demensvenner lokalt og at inddrage mennesker med demens og deres pårørende i udviklinge af demensvenlige indsatser i kommunen.

Vil du også være demensven ?