Børn- og Ungerådgivningen er et  tværfagligt team i Børn- og Familieafdelingen i Kerteminde Kommune, der arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler om den foregribende og forebyggende inkluderende indsats for børn og unge mellem 0-18 år.

Yderlige information: https://kerteminde.dk/borger/boern-unge-og-familie/boern--og-ungeraadgivningen