Børn- og Ungerådgivningen er et  tværfagligt team i Børn- og Familieafdelingen i Kerteminde Kommune, der arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler om den foregribende og forebyggende inkluderende indsats for børn og unge mellem 0-18 år.

Læs mere om børn- og ungerådgivningen her