Vejledning om afbrænding af affald, halm, hugstaffald og lign.
hentes herunder:

Oplysning om afbrænding af Affald, halm, hugstaffald og lign.

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800


Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!