I visse tilfælde kan du undgå at skulle indhente en tilladelse eller godkendelse, når du skal bygge eller ændre dyreholdet på din bedrift. Forudsætningerne herfor er, at der ikke sker en forøget påvirkning af omgivelserne, samt at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
 

Efter den 1/8 2017 skal anmeldelser af ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige, indsendes via husdyrgodkendelse.dk. Hører du ikke fra os indenfor 3 uger har vi accepteret din ansøgning som fyldestgørende, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 mdr. efter indsendelsen.

Supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Du kan anmelde

Driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstald, hobbydyr, skift i dyretype, skift i miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, produktionstilpasning.

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Du skal ansøge via husdyrgodkendelse.dk.

En række betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende hver anmeldeordning. Disse betingelser sikrer, at projektet der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Anmeldeordningen gør det muligt at anmelde nogle ændringer til et husdyrbrug, som tidligere har krævet en miljøtilladelse eller –godkendelse.
Anmeldereglerne fremgår af kapitel 7 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), bek. nr. 916 af 23. juni 2017.

Kommunen skal indenfor 2 måneder træffe afgørelse om, hvorvidt det anmeldte kan udføres eller ej.