Kostpatruljen har til formål at medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den mad, der produceres til modtagere af Madservice i Hjemmeplejen.
Kostpatruljen består af medlemmer fra Ældrerådet og plejecentrenes bruger- og pårørenderåd

Kostpatruljens besøg