Billede

Rehabiliteringscenter Toften er et visionært byggeri, der har sit fundament i den helende arkitektur og et dybt kendskab til borgerens behov. Dette sikrer en effektiv rehabilitering gennem tryghed, sundhedsfremmende og helbredende arkitektur for den enkelte og minimerer uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Byggeriet af Rehabiliteringscenter Toften stod færdigt i marts 2018. der søges fortsat om midler il inventar, kunst, haveanlæg for at fuldbyrde visonen for rehabiliteringscenteret. 

Der søges i den forbindelse økonomiske bidrag til at etablere indretningen af den helende arkitektur. Det er målet at hele centeret bliver fuldt implementeret, både de personlige stuer til borgeren og fælles rum, hvor sociale relationer er i højsædet. Hertil tænkes der også på de ydre rum, som gårdhave, park med offentlig adgang mm.