Et nyt rehabiliteringscenter på 1.800 m2, tegnet af arkitektfirmaet RUM, opføres i Munkebo i Kerteminde Kommune. Den primære vision for centret, er at skabe rammerne for effektiv og meningsfuld døgnrehabilitering og herved imødekomme det stigende behov for rehabiliteringspladser i kommunen. Det nye rehabiliteringscenter er ligeledes et led i at implementere det nære sundhedsvæsen lokalt.

Rehabiliteringscenteret skal give mulighed for ambulante rehabiliteringsindsatser og således tilbyde midlertidigt ophold for bl.a. udskrevne hospitalspatienter. Centret skal ligeledes fungere som mødested for diverse patientgrupper med fælles interesser og behov for kontakt med ligesindede samt sundhedspersonalet.  

Husets udformning

Plantegning

Den runde bygningsform indrammer et centralt gårdrum, som bliver husets grønne hjerte og omdrejningspunkt. Den sammensluttede form udtrykker tryghed, sammenhold og fællesskab. Gangarealerne er udformet med meget varierede rumoplevelser og har et cirkulært forløb omkring den indre gårdhave. Gennem forskellige rumhøjder, kig, dagslysforhold, nicher og kroge mv. opfordres borgerne til bevægelse rundt i huset.

Opholdszonerne er placeret som perler på en snor. Alle tæt forbundet af gangzonerne og vekslende orientering mod det centrale gårdrum eller udsigten mod Noret. Fællesområderne opleves meget forskellige, hvilket opfordrer beboerne til at bevæge sig rundt i huset. Variationen i rumoplevelser skyldes blandt andet placeringen i forhold til verdenshjørner, graden af transparens til omgivelserne og rummenes størrelser og karakter.

Langs bygningens periferi mod øst og vest er borgerstuerne placeret side om side. Borgerstuen er en 1-sengsstue, der er indrettet med særligt fokus på hjemlighed og ergonomi. Fra alle rum er der kig til enten det storslåede landskab mod syd og Noret eller til grønne omgivelser i det kupperede landskab på Toften.

Træningsfaciliteterne er centerets spydspids på flere planer. Området markeres fysisk af centerets karakteristiske sydgavl, der rækker ud efter Noret og tilbyder brugerne en storslået udsigt. Træningsområdet er placeret i tilknytning til café og køkken, men samtidig tilpas adskilt til, at træningen kan foregå i uforstyrrede omgivelser.

Billede Visualisering mod gårdhaven

Langs gårdhavens periferi skabes et bånd af forskellige former for ophold. Fra vinduesnicher, havestuer, bænke, spiseborde og samtalerum kan livet i gårdrummet betragtes. Det store udhæng skærmer for det direkte sollys, og skaber overdækning for den 360 grader orienterede terrasse.

Billede Visualisering gavn

Mod syd skærer det store gavlmotiv sig ind i landskabet og åbner op, med kig ud over Noret. Trappelandskabet inviterer til bevægelse og udendørs træningsaktiviteter.