Udkast til handleplanerne for Natura 2000-områderne i Kerteminde Kommune

Udkast til handleplanerne for de fire Natura 2000-områder i Kerteminde (Fyns Hoved, Odense Fjord, Romsø og Urup Dam) har været i høring frem til den 16. december 2016.

Fyns Hoved

Odense Fjord

Romsø

Urup Dam

Der er indkommet 7 høringssvar, som kan ses nedenfor.

DOF Fyn angående Odense Fjord N110

SVANA angående Fyns Hoved N107

SVANA angående Romsø N109

SVANA angående Odense Fjord N110

SVANA angående Urup Dam N113

Kerteminde Jægerråd angående Odense Fjord N110

Entomologisk Selskab angående Romsø N109, Odense Fjord N110 og Urup Dam N113

Endelige handleplaner

Fyns Hoved

Odense Fjord

Romsø

Urup Dam

Hvidbog

Klagevejledning

Handleplanerne er gældende for 2. planperiode 2016- 2021.

Der vedlægges desuden en samlet hvidbog for de 4 områder og klagevejledning.

Handleplanerne blev vedtaget af Kerteminde Kommunes Byråd den 30. marts 2017 og offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside den 20. april 2017, hvorefter der kan indgives klage over planerne i 4 uger indtil den 18. maj.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via borger.dk eller virk.dk. Nærmere regler, herunder om gebyr, kan ses på www.nmkn.dk.