Hvis du har jord inden for et Natura 2000-område eller vil du søge om tilladelse til indgreb, som indirekte kan påvirke et sådan område, kan du blive berørt af den særlige lovgivning, som gælder for Natura 2000-områderne.

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligere at få tilladelse til indgreb indenfor end udenfor Natura 2000-områderne. Det kan også betyde, at en hidtil lovlig aktivitet må ophøre, hvis myndighederne vurderer, at det er til væsentlig skade for de dyr eller planter som danner grundlag for udpegningen af Natura 2000-området. I sådanne tilfælde vil lodsejeren få økonomisk kompensation.

Inden for Natura 2000-områderne skal der ske anmeldelse af visse aktiviteter, som ellers normalt ikke kræver tilladelse. Det kan f.eks. være etablering af læhegn, ophør af græsning eller høslæt, eller overgang fra handelsgødning til husdyrgødning. Du kan finde nærmere beskrivelser af anmeldepligtige aktiviteter i Natura 2000-områder samt links til anmeldelsesskemaer på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningens hjemmeside.

 

Du kan se, om du har jord inden for et Natura 2000-område via kommunens kortopslag.

Vejledning:

  • Åben kortet via linket.
  • Åben fanenbladet ved at trykke på den grå pil øverst i venstre side.
  • Åben fanen 'Lag'.
  • Afkryds ’Natura 2000 – Fuglebeskyttelse’ og ’Natura 2000 – Habitatområder’
  • På kortet vil der nu fremkomme skraverede felter i to farver, hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Zoom ind for at få større opløsning.