I forbindelse med at Kerteminde Kommune har gennemført et EU Life naturprojekt i Natura 2000 områdenr. 109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø og områdenr. 113 Urup Dam, Birkende Mose, Brabæk Mose og Illemose, har kommunen udarbejdet driftsplaner til hvert af de 2 Natura 2000-områder.

Driftsplanerne er godkendt af Byrådet i Kerteminde Kommune den 29. november 2018 og er vedlagt som bilag til Natura 2000-handleplanerne.