De lokale kostråd har til formål, at varetage interessen for at skabe en tæt dialog mellem borgere, der modtager Madservice enten i eget hjem eller på plejecenter og de tilknyttede køkkener.

De lokale kostråd består af medlemmer fra Ældrerådet ,medarbejdere fra Madservice og plejen samt borgere, som modtager Madservice.'

Referater fra møder i Lokale kostråd