Kerteminde Kommune har politisk vedtaget følgende servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i 2016;

Erhvervssager: 1-3 dage
Énfamiliehuse: 7 dage
Forespørgsler: 7 dage
Øvrige private byggesager: 8 uger

Definition på servicemål:
Servicemål er den forventede sagsbehandlingstid fra det øjeblik, hvor alle oplysninger foreligger i byggesagen til tilladelsen er givet.

I de sager, hvor der ikke ligger et fuldstændig ansøgningsmateriale, vil sagsbehandlingen strække sig ud over servicemålene.

Det skal bemærkes, at servicemål ikke er det samme som faktisk sagsbehandlingstider.
Vi har i øjeblikket rigtig mange byggesager og arbejder så hurtigt som vi kan med at behandle ansøgningerne.

Opdateret den 1. juni 2016/SHJ