Billede

Fakta om RUT

Inden for EU kan enhver virksomhed levere tjenesteydelser i andre EU-lande, enten som selvstændig uden ansatte eller ved at udstationere egne ansatte. I Danmark kræves det, at virksomhederne overholder den danske lovgivning for arbejdsmiljø, skatte- og momsforhold m.m.

Derfor er det vigtigt at få alt udenlandsk arbejde anmeldt i RUT, så myndighederne kan kontrollere, at de udenlandske virksomheder overholder de danske regler. Alle skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø, uanset hvilket land man kommer fra.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT på www.virk.dk/Rut, og her kan de også læse mere om reglerne. Hvis man mener, at en udenlandsk virksomhed ikke er anmeldt i RUT, kan man kontakte Arbejdstilsynet på www.at.dk/rut. Her findes også mere information til hvervgiveren, som er den person eller virksomhed, der indgår aftale med den udenlandske tjenesteyder om at udføre opgaver.

Reglerne gælder for at sikre, at udenlandske virksomheder anmelder sig i RUT og lever op til de gældende regler i Danmark.

  • Den 1. maj 2008: Alle udenlandske virksomheder (tjenesteydere) med ansatte skal melde sig i RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Virksomhederne kunne idømmes en bøde på 5000 kr., hvis de ikke var anmeldt i RUT.
  • Den 1. juni 2010: Alle udenlandske virksomheder med ansatte skal oplyse en kontaktperson udpeget blandt de personer, som arbejder på opgaven i Danmark. Virksomhederne kan idømmes en bøde på 10.000 kr., hvis de ikke er anmeldt i RUT.
  • Den 1. januar 2011: RUT-reglerne udvides til også at omfatte selvstændige uden ansatte.
  • Den 1. januar 2011: Hvervgiveren er forpligtet til at underrette Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, hvis den udenlandske virksomhed ikke kan dokumentere, at den er RUT-anmeldt. Gør hvervgiveren ikke det, kan han/hun idømmes en bøde på 10.000 kr.
  • Den 1. januar 2011: Anmeldelse til RUT på virk.dk bliver digital.


Hvervgiverens pligter gælder kun inden for byggeri, anlægsarbejde og "det grønne område" (fx gartneri, landbrug, skovbrug og havearbejde). Det er især inden for de områder, at der er mange udenlandske virksomheder.